Organisatieontwikkeling

Als organisatieontwikkelaar ben ik altijd nieuwsgierig naar hoe processen in organisaties werken. Ik kijk vanuit verschillende perspectieven naar een organisatie; het systemisch perspectief, groepsdynamica, leiderschap, organisatiepsychologie en vanuit kwaliteitsmanagement.

Hoe werken deze 5 perspectieven op elkaar in, en zorgen zij tezamen voor een duurzame gedragsverandering van de mensen die in de organisatie werkzaam zijn?

Als trainer en coach word ik vaak ingezet om diverse teams te trainen in samenwerking en communicatie. Het doel is te komen tot een duurzame verandering van gedrag. Maar in feite ben je op een heel klein stukje binnen de organisatie aan de knoppen aan het draaien. Dit is niet effectief als het gaat om veranderingen in gedrag, communicatie en samenwerking.

Dat wat op een hoger niveau in de organisatie gebeurt, zie je bij teams in de uitvoering soms letterlijk terug. Soms is dat heel goed en verhelderend, maar soms is het destructief!

Toch werk ik graag van beneden naar boven in organisaties. Door bij uitvoerende te zijn en te zien hoe er gewerkt wordt, kan dat veel  informatie en richtingen geven hoe op het hoger management hier op in te spelen. Congruent zijn in wat je wenst, zegt en doet begint wel vaak aan de top, maar voelen en zien wat de medewerkers nodig hebben om het goede te doen, is waardevolle informatie van waaruit de top haar strategie kan bepalen. Door naast een breed en visionair perspectief te hebben voor het hoger management, zijn inspelen op behoeften, effectieve werkwijzen en het verbeteren van structuren opgehaald van de werkvloer heel succesvol. Door alle 5 de perspectieven te belichten en de gebruiken, wordt de organisatie in zijn geheel op allerlei facetten belicht.