[rev_slider home]

HorSense Opleidingen in het coachen met behulp van paarden
HorSense is een opleidingsinstituut welke diverse opleidingen verzorgt om allereerst een goede coach te worden.
HorSense is in 2009 gestart. De samenwerkende partners werkten daarvoor al als coach/begeleider vanuit hun individuele bureaus. Hierbij nam het werken met paard als co-coach al een belangrijke plaats in. De HorSense-partners hebben zich toegelegd op de doorontwikkeling van de methodiek en de inzet hiervan in opleidingen, workshops en bijscholingen.

Werkwijze Paard als Spiegel (PAS)
Wat is werken met het paard in coaching? Het paard vervult in de coaching met de klant/coachee de rol van co-coach. Belangrijk hierbij is dat het paard in zijn natuurlijke houding aanwezig is. Ze leren dus geen kunstjes aan. Er wordt geen direct gedrag van het paard verwacht. Het paard laat zich zien in de interactie met de situatie/casus die op dat moment aan de orde is. Hierbij zijn de natuurlijke sensoren, waarover het paard beschikt, de instrumenten die optimaal kunnen worden benut. De feedback die het paard vervolgens aan de mensen om hem heen geeft, is datgene wat erop dat moment is. Puur, eerlijk, zonder bijbedoelingen en in het hier en nu.
Deze vorm van werken met een paard is geen therapie maar coaching of begeleiding. Voor therapeutisch werken met paarden verwijzen we u naar andere opleidingen zoals Equitherapie.
Degene die vaardiger willen worden in het toepassen van de HorSense methodiek kunnen hiervoor onze diverse opleidingen volgen. De deelnemer heeft een gerichte leer- en ontwikkelingsvraag die gedurende het opleidingstraject vorm krijgt. De trainer zet naast zijn/haar basisvaardigheden als trainer en coach ook zijn/haar kennis over het werken met paard in. Hierbij staat zowel het proces van de deelnemer als het welzijn van het paard centraal.

Trainers
De trainers van HorSense zijn: Frans Jaspers, Jeannet Smulders, Eddy Dekkers en Henk van ‘t Net (BE). Zij zijn procesbegeleider van de methodiek en zijn hierbij opgeleid om het traject deskundig te begeleiden. Daarnaast is de Horsense-trainer opgeleid en gecertificeerd NOBCO coach en onderschrijft de criteria van de PAS (Paard Als Spiegel)methodiek.

HorSense heeft momenteel 4 locaties waar de opleidingen geboden worden; Deurne (B), Dongen (B) Diepenheim (O) en in Hotton (BE).

Beroepsvereniging voor paardencoaching
Om de professionaliteit van de afgestudeerde deelnemers te blijven waarborgen, is HorSense tevens de beroepsvereniging van Nederland voor paardencoaches. Door diverse bij- en nascholingen en intervisie aan te bieden, blijf je als coach up to date.

Kwaliteit
Professionaliteit en ontwikkeling zijn kernbegrippen voor HorSense en haar partners. De opleidingen van HorSense zijn professioneel en deskundig van aard. Door de registratie bij het CRKBO, zijn de opleidingen kwalitatief van goed niveau en btw vrij. Ook binnen de beroepsvereninging wordt gewerkt aan kwaliteit. Leden moeten voldoen aan jaarlijkse activiteiten om hun gedrevenheid te tonen en de wil om deskundig te blijven.

Certificering en diplomering
HorSense werkt met gecertificeerde partners, derhalve staat HorSense garant voor de toewijzing van certificaten en diploma’s die beantwoorden aan de eisen van het leertraject. Deel 1 van de opleiding wordt afgesloten met een HorSense certificaat “Excellent coach basis”. Het tweede deel van de leergang leidt er toe dat deelnemers na afronding van de opleiding een Post HBO diploma ontvangen. Dit diploma is landelijk erkend en de deelnemers worden ingeschreven in het P-HBO register.

© 2015 Ita Est

User Login