Kwaliteitszorg

Met kwaliteitsmanagement en -zorg kun je de kwaliteit van jouw organisatie en dienstverlening verbeteren. Niet alleen de kwaliteit van je producten, diensten, processen en systemen staat op het spel. Ook je reputatie. Kwaliteitsmanagement heeft een veel bredere scope en diepere impact dan menig manager denkt.

Ik heb eerder aangegeven bij organisatieontwikkeling, dat ik vanuit verschillende perspectieven naar een organisatie kijk; het systemisch perspectief, groepsdynamica, leiderschap, organisatiepsychologie en vanuit kwaliteitsmanagement.

Want een goed ontwikkeld kwaliteitsbewustzijn en een stevig verankerd kwaliteitsmanagementsysteem in je organisatie kunnen ook een boost geven aan de motivatie van je medewerkers en leidinggevenden. Niet eenmalig, maar structureel en door de 5 verschillende perspectieven te gebruiken ontstaat een integraal. En dat geldt niet alleen voor elk kwaliteitsaspect afzonderlijk, maar integraal.