Dialoogsessie, vrijheid en veiligheid

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingevoerd. Deze wet regelt onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, bij cliënten met  een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking en in bepaalde situaties bij cliënten met NAH, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington is toegestaan. Deze dialoogsessie is vooral bedoelt om met elkaar in gesprek te komen en het bevorderen van bewustwording op dit gebied.