Zelforganisatie in de zorg; Individualisering ondermijnd zelforganisatie!

Er heerst een maatschappelijke tendens dat de mens als individu steeds meer centraal staat in onze maatschappij. In de zorg betekent dit dat dat de klant steeds meer regie wenst te krijgen over zijn/haar zorgproces. En de zorgmedewerker is onafhankelijker geworden in het leveren van de zorg.
Sterker nog, om blijvend goede zorg te kunnen garanderen sturen zorgorganisaties momenteel sterk op het zelf-organiserend vermogen van de zorgmedewerker. Medewerkers moeten in staat zijn zelf te kunnen bepalen in samenspraak met de klant wat er nodig is. Van hen wordt verwacht om vanuit creativiteit en praktisch inzicht zelf oplossingen te zoeken voor de specifieke zorgproblemen.
Zijn wij in al onze gerichtheid op zelforganisatie niet voorbijgegaan aan deze sterke maatschappelijke individuele focus? Zijn wij niet voorbij gegaan aan de basis, namelijk de verbinding weten te leggen tussen talenten en resultaatbijdragen? Immers het succes van een organisatie wordt niet bepaald door enkele succesvol presterende medewerkers maar is een resultaat van de samenwerking tussen medewerkers.

Zelforganisatie in de praktijk
Als coaches (AccenZ en Ita Est) zijn we beide al jaren werkzaam in de zorg. Een sector waar vooral met liefde en betrokkenheid gewerkt wordt om onze kwetsbare ouderen een zo goed mogelijk leven te bieden. Juist deze passie is wat ons zo raakt en ons destijds heeft doen kiezen voor dit vak. Onbaatzuchtig iets voor een ander willen betekenen.
We komen regelmatig teams tegen die als een geoliede machine draaien. Terwijl andere teams in schrijnende situaties belanden waarvan we denken ‘hoe heeft dit zo ver kunnen komen’. Onze ervaring is dat we met name de laatste tijd vooral bezig zijn om ad hoc excessen op te lossen. ‘Hier moeten we wat mee’, dachten we. Het kan en mag niet zo zijn dat de kwaliteit van zorg voor de cliënten, maar ook de inspiratie en het werkplezier van medewerkers zo achteruitgaan.
Om het zelforganiserend vermogen te vergroten worden met name interventies ingezet die gericht zijn op communicatie en onderlinge samenwerking. Vaak in de vorm van trainingen, praatsessies of teamcoachingssessies. Echter deze vorm is tijdrovend en soms weinig effectief. De oorzaak van de ontstane problemen in de implementatie van zelforganisatie ligt met name aan de eenzijdige en curatieve aanpak.
Om succesvol zelforganisatie in te kunnen voeren is het is van belang om interventies in te zetten die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden zowel op structuurniveau als op het niveau van gedrag en vaardigheden. De ontstane problemen zijn echter complex en taai van aard en vragen een preventieve en op maat gemaakte benaderingswijze.

Terug naar de basis
We zijn gaan nadenken over een traject wat alle bovenstaande thema’s raakt. Dit traject hebben we LeerEfficiënt genoemd. LeerEfficiënt richt zich op drie niveaus binnen organisaties; de teams, de ondersteuning en de organisatie. LeerEfficiënt is een integrale aanpak in de zoektocht van zorgorganisaties naar zelfstandig functionerende teams. In deze aanpak staat het team centraal. De focus ligt op het mobiliseren van aanwezige talenten en krachten. En op het leren in de praktijk.
LeerEfficiënt levert dit als resultaat op:

 • Betere zorgverlening passend bij de vraag van de cliënt
 • Vanuit ervaringsleren professionelere medewerkers
 • Zelfstandige en gemotiveerde en betrokken teams
 • Een preventieve wijze van werken in plaats van curatief

 • Interventies op 3 niveaus
  Teamniveau
  We starten met het scannen van de actuele situatie van het team; waar staan zij nu in het kader van zelforganisatie. Vervolgens bekijken wij per team wat er nodig is om door te groeien naar volgende fasen van zelfstandigheid. Daarnaast mobiliseren wij de talenten en krachten binnen het team.

  Ondersteuningsniveau
  We ontwikkelden een specifiek arrangement bedoeld voor de specifieke ondersteuning van het team door de teammanager, teamleider of teamcoach. Dit arrangement bevat activiteiten die gericht zijn op bewustwording.

  Organisatieniveau
  Dit arrangement bestaat uit advies- en voorwaardengesprekken met het bestuur om LeerEfficiënt optimaal te faciliteren en randvoorwaarden te creëren.
  Hierbij werken we steeds vanuit het 70:20:10 gedachtengoed. Dit betekent dat ervaringsleren (70%) een belangrijk onderdeel is naast sociaal leren (20%) en opleidingen (10%). Onze trajecten zijn altijd maatwerk, afgestemd op de fase waarin een team en organisatie zich bevindt.

  Wij zijn er klaar VOOR! Jij ook?

  No Comments

  Sorry comments are closed for this Post.

  © 2015 Ita Est

  User Login