Optimale verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Steeds meer organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. Het geeft medewerkers optimale verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor de uitvoering van hun taken. Het daagt medewerkers uit hun kwaliteiten maximaal te ontplooien en effectief samen te werken met hun teamgenoten. Het doet echter ook een extra beroep op vaardigheden als omgaan met feedback, resultaatgericht werken, coördineren en afstemmen. Niet iedere medewerker heeft deze vaardigheden van nature in huis.

Voor wie is deze training bedoelt?
Deze training is bedoelt voor teams;
– die efficiënter en effectiever willen samenwerken
– die elkaar beter willen leren begrijpen
– die zelforganisatie optimaal willen uitvoeren

Doel
De training richt zich niet op de inhoud maar op het proces; de wijze van samenwerking en de interactie binnen het team. Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel tot de gewenste verandering.
De training is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen.
Belemmeringen kunnen onder andere zijn:
– gebrek aan vertrouwen in andere teamleden
– angsten
– rivaliteit
– verborgen agenda’s
– niet luisteren
– vaste beperkende overtuigingen en standpunten
Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een verstoring in de samenwerkingsrelatie.

Aanpak
De werkwijze is zowel praktisch als persoonlijk. Er wordt gewerkt met uiteenlopende methodieken gericht op zelfreflectie, teambuilding, samenwerken, het aanleren van vaardigheden en praktische werkplannen. Er wordt in deze training gewerkt met de CREF methode (Circle, Reprint, Emotional, Foundation). Met de CREF methode® kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens en teams. De CREF methode® herstelt het aangetaste basisvertrouwen. Het wordt preventief of als herstelmethode ingezet als het gaat om algeheel basisvertrouwen bij het individu of in het team.

© 2015 Ita Est

User Login