Waarom LeerEfficiënt?

Van opleidingsreflex naar vertrouwen op werkvloer
Te hoge werkdruk, gatenkaas-roosters, onveilige patiëntsituaties. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden noemt de uitkomsten van een peiling onder 17.000 leden alarmerend (bron: V&VN, 2017). Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in de ouderenzorg, maar bezuinigt weer op andere zorgsectoren. Het kan toch niet waar zijn dat dit zorg is?! Overigens niks ten nadele van de zorgprofessionals die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun patiënten. Ze krijgen niet de juiste tools om hun -vaak tomeloze- inzet aan te passen aan de continu veranderende werkelijkheid. Het goede nieuws: die tools zijn gewoon voorhanden!

Tools waarmee zorgorganisaties het werkplezier van medewerkers verhogen en ze hun geld en tijd efficiënter inzetten. Het begint bij het afstappen van de opleidingsreflex en overgaan op het creëren van vertrouwen op de werkvloer. Die opleidingsreflex, die we veel zien in de zorg, gaat over het oplossen van problemen met een cursus of opleiding. Maar volgens het 70-20-10-principe van Jennings (2011-2012) leer je juist door te doen en niet in een klaslokaal.

Niet verwonderlijk dat zelfsturende teams vaak met de handen in het haar zitten. Ze slaan spijkers in de muur met een schroevendraaier. Hoe krijgen ze een hamer? Door op een juiste manier te kijken naar wat er werkelijk speelt en nodig is. Bijvoorbeeld met professionele begeleiders die in het team staan, op de werkvloer, de koe bij de horens vatten en op een veilige manier het gesprek aangaan. Die niet kijken naar individuen maar naar de context, want elke organisatie en de teams daarin zijn een systeem. En door zachte waarden, wat er onderhuids speelt, keihard meetbaar te maken. Dán pas krijgt een team die hamer in handen en kan het vanuit vertrouwen, samen, vorm geven aan de zorg voor hun patiënten.

Kijk voor meer informatie op www.leerefficient.nl

© 2015 Ita Est

User Login