Wanneer is een handelwijze, een behandelbesluit of een professionele houding ten opzichte van een cliënt ethisch goed of niet-goed? De vraag hoe een professional het beste hulp kan bieden aan een cliënt, is een vraag naar goede zorg. De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur.

Voor wie is de training bedoelt?
Ben je een professional werkzaam in zorg-, en welzijnsorganisaties en wil je betere zorgkeuzes maken? Dan is deze training iets voor jou!

Doel
De deelnemer leert ethische aspecten van de praktijk van de zorgverlening herkennen en daarop te reflecteren. Er worden vaardigheden aangeleerd in het omgaan met ethische problemen in de dagelijkse praktijk.

Wat levert de training op?
Het probleem binnen de zorgverlening is dat er vaak situaties voorkomen waar even bij stilgestaan moet worden om de juiste beslissing te nemen. Door de waan van alle dag, wordt er niet stilgestaan en worden soms overhaaste besluiten genomen.
Deze cursus biedt handvatten om in korte tijd met elkaar stil te staan in een teamoverleg om de juiste beslissing te kunnen nemen.
Teams zijn daardoor beter in staat om vanuit zelfsturing tot oplossingen te komen.

Aanpak
Er wordt gewerkt met het “Ethische Wijzerspel”. Een speciaal voor deze training ontwikkelt kaartspel waardoor ethiek makkelijker en begrijpelijker wordt. Deelnemers krijgen gratis een spel kaarten mee. Daarnaast zullen er veel casuistieken besproken worden.

© 2015 Ita Est

User Login