Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg.
De onrustband wordt nauwelijks meer toegepast. Gelukkig. Toch zijn er nog veel andere vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Kan dat minder?
Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden?

Dialoogbijeenkomsten
Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld. Daarom ontwikkelden Alzheimer Nederland, IDé -Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in zorg samen een twee uur durende dialoogbijeenkomst.
Ik kan voor u zo’n dialoogsessie begeleiden.

Iedereen die te maken heeft met dementie kan bijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams en cliëntenraden. Via filmpjes worden praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen geschetst. Deelnemers gaan onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. Om samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid betekent voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten, verzorgenden, behandelaars, beleidsmakers en andere betrokkenen.

Kijk voor meer informatie op www.vrijheidenveiligheid.nl

© 2015 Ita Est

User Login